30 december 2008

Balkenende-norm is er voor mijn baas maar niet voor mij

Bedroevend dat Paul de Leeuw, meester in het de bek snoeren van een ander, het prima vindt dat TV-baas Hagoort zich houdt aan de Balkenende norm. Maar die norm is er niet voor hem liet hij al eens eerder op TV weten en nu ook in VARA's televisiemagazine. Voor vakmannen van zijn kaliber -en dat van Mart Smeets- moet gelden: de Beatrixnorm. En daar zit hij, die zijn shows doorspekt met veel vunzigheid en ranzigheid ver onder.
Terwijl bijna iedereen in dit land ligt te kreunen onder de kredietcrisis, doet Paul de Leeuw alsof hij in het land met voedselbanken daar nog niet van gehoord heeft. Schande ook voor de VARA die schijt heeft aan het beteugelen van topinkomens en eigenlijk geen haar beter is dan die gasten die nu nog met miljoenen bonussen er van door gaan.

16 september 2006

Justitieminister Donner komt terug op zijn uitspraken


Minister Donner van Justitie vindt dat als een tweederde meerderheid in Nederland zou kiezen voor invoering van de islamitische wet sharia, dit moet gebeuren. De uitspraak van de bewindsman, die vijfde staat op de concept-kandidatenlijst van het CDA, is opmerkelijk, omdat die indruist tegen de mening van fractievoorzitter Verhagen. "Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zo iets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet!", aldus Donner. De Tweede Kamer op14 sptember 2006 wil opheldering van Donner. De minister Donner van Justitie betreurt het ‘misverstand’ dat is ontstaan over zijn uitspraak dat de sharia moet worden ingevoerd als een tweederde meerderheid dat zou wensen. De CDA-bewindsman in het parlement dat hij de islamitische wet ‘volstrekt verwerpelijk acht’. Hoeveel domkopperij kan deze man zich nog veroorloven. DIt was niet de eerste keer.

17 augustus 2006

Fractievoorzitter LPF stapt over naar Groep Nawijn.


De TK-fractievoorzitter van de LPF-fractie, Gerard van As is overgestapt naar de eenmansfractie van voormalig LPF'er Hilbrand Nawijn. De vorige fractievoorzitter Mat Herben gaat tot de verkiezingen de LPF-fractie weer leiden. Volgens Van As lag een conflict met het partijbestuur over de lijst voor de komende Kamerverkiezingen ten grondslag aan zijn vertrek. Maar LPF-partijvoorzitter Bert Snel zegt dat Van As is opgestapt nadat het bestuur zei hem niet langer als fractievoorzitter te willen. Het is er weer als vanouds. Elkaar het hok uitvechten wegens persoonlijke belangen, blijft bij de LPF een hoge prioroiteit hebben. Met name Van As, die niet voor 'Pietje paardenlul' wilde staan in het gedogen en steunen van dit Balkendende III gedoe, staat model voor het eigen belang voorop. Enig politiek benul heeft hij nooit gehad. En dat alles in naam van Pim Fortuyn zoals elke 'volgeling' blijft roepen.

18 mei 2006

Regels zijn nou eenmaal regels en ik ben minister


Als een tsunami kwam kamerbreed alle woede, verbijstering, ongeloof en boosheid op dat ijskonijn af dat naast Donner zat en dat geen zin met meer dan vijf woorden kan uitspreken. Ik ben recht door zee. Ik ben ook minister. Ik zeg wat ik zeg. Neem dat laatste nou. Taalkundig, dus. Het betekent werkelijk niets, ik zeg wat ik zeg. Het kan helemaal niet anders. En dus is het geen verdienste te zeggen wat je zegt. Nog zoiets: regels zijn regels. Ja, wie ontkent dat dan? Ze bedoelt te zeggen dat regels belangrijker zijn dan mensen. Regels staan boven mensen. Mensen zijn er dus voor de regels. Laat al die ondernemers, die nou juist van heel veel regels afwillen, dat niet horen. Merkwaardig landje toch, waar een motie gebruikt moet worden om een andere uitgevoerd te krijgen en waar de minister-president 'vooralsnog' zal toezien dat Verdonk dat ook zal doen. Wie wil dat mens nog langer op die positie hebben? Weg ermee.

06 maart 2006

Minister Verdonk heeft ernstig hersenletsel


Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft volgens de Hilversumse neuroloog Jacques Janssen een ernstig hersenletsel. Het gaat niet goed met haar. Zelf weet ze niet hoe ernstig ze er aan toe is, maar ook niet haar politieke omgeving heeft enig benul van wat haar mankeert. Het grootste deel van de hersenen zit direct onder de schedel. Hier zitten de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn. Alhoewel elke zenuwcel in de menselijke hersenen alle taken kan overnemen van andere beschadigde cellen, hebben de afzonderlijke delen van de hersenen zich op bepaalde taken gespecialiseerd. In de grote hersenen waar de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn zetelen moet een ernstige blokkade zijn, omdat Verdonk bij de oordeelsvorming rondom het dossier van de 18-jarige scholier Taïda Pasic zich op een robotachtige manier achter wetgeving verschuilt. Het mag niet, het kan niet, dus het land uit met die scholiere. Volgens neuroloog Janssen is het voor diegene die het dossier kent, onbestaanbaar dat deze uitkomst het resultaat is van hersenactiviteit in het gevoelscentrum en het logisch bewustzijngedeelte. Meer.

05 maart 2006

Wiegel hield miljoenenfraude uit jaarverslag

De kreukvrije en prominente VVD-er is nog steeds van mening dat hij er juist aan gedaan heeft om een miljoenenfraude buiten het jaarverslag van het computerbedrijf Copaco te houden. Dat zegt natuurlijk iets over de betrouwbaarheid van deze president-commissaris. Wiegel die geen moment voorbij laat gaan om zijn ongeperforeerde blazoen op te poetsen is door de mand gevallen. In de politiek was hij een grote praatjesmaker en kon hij zijn publiek met een ingestudeerde retoriek bespelen. Hij was een man van "recht door zee." Hij was "helder en goudeerlijk". Tot een bepaald bedrag zoals nu blijkt. Het moet als uitgesloten worden beschouwd dat dit sujet in de politieke arena opeens betrouwbaar mag worden geacht. Meer

02 maart 2006

Dorpspolitici naar Glen Mills School

Ik moest even aan de Huizense raadsleden denken toen ik vanavond de landelijke lijstrekkers hoorde pleiten over een dwingende aanpak van de probleemjongeren. Dat softe gedoe moest nu maar eens voorbij zijn. Opvoedingskampen en Glen Mills Schools waar een hard regime heerst lijkt nog uitkomst te bieden. Ik besefte dat de ouders van raadsleden van de gemeente Huizen allemaal opvoedingsondersteuning ontbeert hebben, waardoor wij nu te maken hebben met criminele politici die waarden en normen aan hun laars lappen, en die het college van B&W dat in brieven over het oprichten van een huurteam leugens verkondigt volop hun steun geeft. Dat soort a-sociale raadsleden, oftewel probleemraadsleden dient als de sodemieter naar een Glen Mills School worden gestuurd. Twee jaar de zweep erover en hen dan een "doe normaal contract" laten ondertekenen. Ruud Lubbers zal met plezier de eerste contracten officieel uitreiken. Als we maar van het geteisem af zijn. Gaan ze weer de fout in, dan volgt er een aanpak die vijf jaar zal duren en ontzegging van het passieve en actieve kiesrecht voor het leven, de Heer verhoede dat ze nog ooit hun stem zullen gebruiken.