05 maart 2006

Wiegel hield miljoenenfraude uit jaarverslag

De kreukvrije en prominente VVD-er is nog steeds van mening dat hij er juist aan gedaan heeft om een miljoenenfraude buiten het jaarverslag van het computerbedrijf Copaco te houden. Dat zegt natuurlijk iets over de betrouwbaarheid van deze president-commissaris. Wiegel die geen moment voorbij laat gaan om zijn ongeperforeerde blazoen op te poetsen is door de mand gevallen. In de politiek was hij een grote praatjesmaker en kon hij zijn publiek met een ingestudeerde retoriek bespelen. Hij was een man van "recht door zee." Hij was "helder en goudeerlijk". Tot een bepaald bedrag zoals nu blijkt. Het moet als uitgesloten worden beschouwd dat dit sujet in de politieke arena opeens betrouwbaar mag worden geacht. Meer