06 maart 2006

Minister Verdonk heeft ernstig hersenletsel


Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft volgens de Hilversumse neuroloog Jacques Janssen een ernstig hersenletsel. Het gaat niet goed met haar. Zelf weet ze niet hoe ernstig ze er aan toe is, maar ook niet haar politieke omgeving heeft enig benul van wat haar mankeert. Het grootste deel van de hersenen zit direct onder de schedel. Hier zitten de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn. Alhoewel elke zenuwcel in de menselijke hersenen alle taken kan overnemen van andere beschadigde cellen, hebben de afzonderlijke delen van de hersenen zich op bepaalde taken gespecialiseerd. In de grote hersenen waar de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn zetelen moet een ernstige blokkade zijn, omdat Verdonk bij de oordeelsvorming rondom het dossier van de 18-jarige scholier Taïda Pasic zich op een robotachtige manier achter wetgeving verschuilt. Het mag niet, het kan niet, dus het land uit met die scholiere. Volgens neuroloog Janssen is het voor diegene die het dossier kent, onbestaanbaar dat deze uitkomst het resultaat is van hersenactiviteit in het gevoelscentrum en het logisch bewustzijngedeelte. Meer.

05 maart 2006

Wiegel hield miljoenenfraude uit jaarverslag

De kreukvrije en prominente VVD-er is nog steeds van mening dat hij er juist aan gedaan heeft om een miljoenenfraude buiten het jaarverslag van het computerbedrijf Copaco te houden. Dat zegt natuurlijk iets over de betrouwbaarheid van deze president-commissaris. Wiegel die geen moment voorbij laat gaan om zijn ongeperforeerde blazoen op te poetsen is door de mand gevallen. In de politiek was hij een grote praatjesmaker en kon hij zijn publiek met een ingestudeerde retoriek bespelen. Hij was een man van "recht door zee." Hij was "helder en goudeerlijk". Tot een bepaald bedrag zoals nu blijkt. Het moet als uitgesloten worden beschouwd dat dit sujet in de politieke arena opeens betrouwbaar mag worden geacht. Meer

02 maart 2006

Dorpspolitici naar Glen Mills School

Ik moest even aan de Huizense raadsleden denken toen ik vanavond de landelijke lijstrekkers hoorde pleiten over een dwingende aanpak van de probleemjongeren. Dat softe gedoe moest nu maar eens voorbij zijn. Opvoedingskampen en Glen Mills Schools waar een hard regime heerst lijkt nog uitkomst te bieden. Ik besefte dat de ouders van raadsleden van de gemeente Huizen allemaal opvoedingsondersteuning ontbeert hebben, waardoor wij nu te maken hebben met criminele politici die waarden en normen aan hun laars lappen, en die het college van B&W dat in brieven over het oprichten van een huurteam leugens verkondigt volop hun steun geeft. Dat soort a-sociale raadsleden, oftewel probleemraadsleden dient als de sodemieter naar een Glen Mills School worden gestuurd. Twee jaar de zweep erover en hen dan een "doe normaal contract" laten ondertekenen. Ruud Lubbers zal met plezier de eerste contracten officieel uitreiken. Als we maar van het geteisem af zijn. Gaan ze weer de fout in, dan volgt er een aanpak die vijf jaar zal duren en ontzegging van het passieve en actieve kiesrecht voor het leven, de Heer verhoede dat ze nog ooit hun stem zullen gebruiken.