06 maart 2006

Minister Verdonk heeft ernstig hersenletsel


Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft volgens de Hilversumse neuroloog Jacques Janssen een ernstig hersenletsel. Het gaat niet goed met haar. Zelf weet ze niet hoe ernstig ze er aan toe is, maar ook niet haar politieke omgeving heeft enig benul van wat haar mankeert. Het grootste deel van de hersenen zit direct onder de schedel. Hier zitten de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn. Alhoewel elke zenuwcel in de menselijke hersenen alle taken kan overnemen van andere beschadigde cellen, hebben de afzonderlijke delen van de hersenen zich op bepaalde taken gespecialiseerd. In de grote hersenen waar de centra voor gevoelens en het logisch bewustzijn zetelen moet een ernstige blokkade zijn, omdat Verdonk bij de oordeelsvorming rondom het dossier van de 18-jarige scholier Taïda Pasic zich op een robotachtige manier achter wetgeving verschuilt. Het mag niet, het kan niet, dus het land uit met die scholiere. Volgens neuroloog Janssen is het voor diegene die het dossier kent, onbestaanbaar dat deze uitkomst het resultaat is van hersenactiviteit in het gevoelscentrum en het logisch bewustzijngedeelte. Meer.